VIP (Very Important Puppy) consult

VIP consult

Preventieve consulten bij de dierenfysiotherapeute die specifiek op uw pup zijn ras en leeftijd worden aangepast. Het grote voordeel van deze consulten is dat u meer inzicht krijgt in het bewegingsapparaat van uw hond. U krijgt specifiek bewegingsadvies gericht op de leeftijd en belastbaarheid van uw pup. Daarnaast zal er ook kort aandacht aan EHBO bij uw pup worden gegeven. Er zijn rassen waarbij bepaalde aandoeningen aan het bewegingsapparaat vaker voorkomen, hier zal ook rekening mee gehouden worden. Het advies is om rond 4-5 maanden leeftijd en rond 8-10 maanden leeftijd met de pup op consult bij de dierenfysiotherapeute te komen. Rond deze leeftijden verandert het bewegingsapparaat van de hond en kunnen er veranderingen binnen het bewegingsadvies optreden. Bij grote rassen is een extra consult rond de 14- 16 maanden aangewezen om deze zelfde reden. Het consult heeft een preventieve functie. Dit wil zeggen dat er adviezen gegeven worden om het ontstaan van problemen aan het bewegingsapparaat van uw pup te voorkomen c.q. te minimaliseren. Op het moment dat er sprake is van een aandoening aan het bewegingsapparaat wordt het een curatieve behandeling en is een verwijzing van uw dierenarts nodig en zullen de consulten veranderen in fysiotherapeutische behandeling en hiermee tevens de kosten en frequentie veranderen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met u als eigenaar.

 

IMAG6191