Dierfysiotherapie

In de humane geneeskunde is fysiotherapie een alom gerespecteerde discipline, die bij problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, bij sportletsels, na trauma’s, postoperatief en in de preventieve sfeer, zijn waarde heeft bewezen.

Fysiotherapie bij dieren is een nog relatief jong beroep. In 1986 vond de eerste themadag dierfysiotherapie plaats. Hierna zijn er diverse mijlpalen bereikt totdat in 1992 de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde, met hierin het besluit van paraveterinairen, van kracht is gegaan. Deze wettelijke bepaling zorgt ervoor dat dierfysiotherapie een wettelijke status heeft, en alleen uitgeoefend mag worden door gediplomeerde en geregistreerde fysiotherapeuten.

Een dierenfysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het bewegingsapparaat van dieren. Indien er bij uw dier een aandoening aan het bewegingsapparaat is gediagnosticeerd, kan een dierenfysiotherapeut uw dier verder helpen.

Mocht uw dier klachten hebben zoals kreupel lopen, stijver worden, minder graag op de rug geborsteld of geaaid worden, moeilijker opstaan, verminderde (sport)prestaties leveren of moeilijker (op)springen kan het zijn dat fysiotherapie uw dier kan helpen.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat die het gevolg zijn van spier-, pees-, gewrichts- of wondproblemen zijn goed te behandelen met dierfysiotherapie (curatieve zorg). Maar ook bij sportmedische begeleiding (preventieve zorg) speelt dierfysiotherapie een belangrijke rol. Voor een kleine opsomming van mogelijke indicaties voor fysiotherapie, kunt u bij de pagina indicaties dierfysiotherapie terecht. Er zijn nog andere indicaties, het was niet bedoeld compleet te zijn met de opsomming.

Dierfysiotherapie kent diverse behandelmogelijkheden. Als na het fysiotherapeutisch onderzoek blijkt dat uw dier behandelt kan worden met fysiotherapie, zal de fysiotherapeut een keuze maken uit één of meerdere behandelmogelijkheden, passend bij de klacht van uw dier.

Let wel: Een dierenfysiotherapeut werkt bij curatieve problemen (problemen met medische oorzaak) alleen op verwijzing van een dierenarts!

 

Arie Luyendijk-Lammerse2